Dostupné kurzy

Anglická gramatika

Level A1 - C2
293 Kč *  
Kurz anglické gramatiky pokrývající širokou škálu slovesných časů a další související témata.

Anglická slovíčka

Level A1 - C2
61 Kč *  
Kurz obecné slovní zásoby obsahující 15 témat, jako například Lidé, Cestování, Oblečení a další.

Německá gramatika

Level A1 - C2
293 Kč *  
Naučte se základům německé gramatiky, včetně všech pádů a slovesných časů.

Německá slovíčka

Level A1 - C2
61 Kč *  
Kurz německé obecné slovní zásoby obsahuje 15 témat jako jsou například  jídlo, rodina,

Obchodní němčina

Intermediate - Advanced
71 Kč *  
Naučte se stovky výrazů a frází obchodní němčiny členěných do 11 témat.

Obchodní angličtina

Level B1 - C2
293 Kč *  
Naučte se ve dvanácti tématických okruzích stovky slovíček a frází z oblasti obchodní angličtiny.

Kurzy s vestavěnou umělou inteligencí

Nejsme všichni stejní

Každý je jiný, s různými potřebami. Normální online systémy mají stejné předvolené otázky pro každého. Naše kurzy používají jedinečný algoritmus AI, který generuje vaši další otázku v závislosti na vašich předchozích výsledcích.

Je to jako byste měli svého soukromého lektora

Okamžitá zpětná vazba

Pokaždé, když odpovíte na otázku, dostanete Okamžitou zpětnou vazbu, takže nemusíte trávit čas odpovídáním na X nebo více otázek, než získáte své výsledky.

Immediate feedback

Identifikujte své silné a slabé stránky

Unikátní algoritmus Duo neustále analyzuje vaše odpovědi a vytváří váš osobní profil se silnými a slabýmí stránkami.

Identify

Zaměřte své studium

Zaměřte své studium čtením o daném tématu nebo provedením malého počtu otázek pouze z této oblasti. Profil se aktualizuje po každé otázce.

Focus