Firemní školení


firemní školení


Práce z domova

Co je to home office, Výhody práce z domova, Musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance o práci z domova,BOZP při práci z domova, kdo hradí náklady při práci z domova, řeší legislativa práci z domova

Read moreOchranné pracovní pomůcky

Co jsou to ochranné pracovní pomůcky, Co znamená kolektivní ochrana, Co znamená individuální ochrana, Jaké má zaměstnavatel povinnosti v rámci ochranných pracovních pomůcek,Legislativa spojená s ochrannými pracovními pomůckami

Read moreŠkolení řidičů referentských vozidel

Kdo je řidič referentského vozidla, Jaký je rozdíl mezi řidičem referentského vozidla a řidičem z povolání, Co by mělo školení řidičů obsahovat, Jaká je frekvence školení řidičů referentského vozidla,Jaká je frekvence školení řidičů.

Read morePrvní pomoc

První pomoc (PP) jsou jednoduché úkony a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka napomáhají omezit rozsah poškození nebo ohrožení. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc.

Read moreJak si zavolat záchranou službu?

Zavolat Zdravotnickou záchranou službu (ZZS), by měl umět každý z nás, ale přesto se setkáváme s případy, kdy tomu tak není. Nestačí jen zavolat na číslo 155 (nebo na mezinárodní platnou linku pro EU - 112), ale měli bychom vědět co máme říct

Read morePracovní úraz

Podle Zákoníku práce se za pracovní úraz považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zaměstnanec, kterému se přihodil pracovní úraz má nárok na náhradu škody, včetně bolestného a náhrady škody za ztížení. Jestliže se však úraz přihodí zaměstnanci na cestě do práce nebo zpět, není to pracovní úraz.

Read morePožární ochrana a s ní spojená legislativa

Obecné informace o požární ochraně, Požární ochrana a legislativa, Co je to požární ochrana. Co by mělo školení požární ochrany obsahovat. Školení požární ochrany.

Read moreZákladní informace o BOZP

Co je BOZP?

Výraz  BOZP se používá pro bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V současné době neexistuje oficiální definice BOZP.  Jedná se o interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu.

Read moreKoordinátor BOZP na staveništi

Staveniště patří mezi jedny z nejrizikovějších pracovišť v ČR. Každý zadavatel stavby, má povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi v případě, že stavbu provádí více zhotovitelů nebo celková doba překročí dobu 30dnů. Na stavbě pracuje více než 20 pracovníků dobu delší než jeden den. Dalším kritériem je objem prací, který překročí 500 pracovních dnů na jednu fyzickou osobu.

Read more