Učení je cesta, která nikdy nekončí

Řešení pro organizace

Řiďte L & D jako ziskové středisko – integrujte studium, testování, zpětnou vazbu a Corporate compliance do jedné snadno ovladatelné online platformy, která funguje na základě modelu Pay-for-Use.

Řešení pro jednotlivce

Studujte jakýkoliv předmět rychleji a zapomínejte pomaleji, vše na zařízení dle vaší volby. Co otázka, to test, personalizovaná zpětná vazba vám pomůže zaměřit se na oblasti, které ještě neznáte.


Kurzy s vestavěnou umělou inteligencí

Nejsme všichni stejní

Každý je jiný, s různými potřebami. Normální online systémy mají stejné předvolené otázky pro každého. Naše kurzy používají jedinečný algoritmus AI, který generuje vaši další otázku v závislosti na vašich předchozích výsledcích.

Je to jako byste měli svého soukromého lektora

Okamžitá zpětná vazba

Pokaždé, když odpovíte na otázku, dostanete Okamžitou zpětnou vazbu, takže nemusíte trávit čas odpovídáním na X nebo více otázek, než získáte své výsledky.

Immediate feedback

Identifikujte své silné a slabé stránky

Unikátní algoritmus Duo neustále analyzuje vaše odpovědi a vytváří váš osobní profil se silnými a slabýmí stránkami.

Identify

Zaměřte své studium

Zaměřte své studium čtením o daném tématu nebo provedením malého počtu otázek pouze z této oblasti. Profil se aktualizuje po každé otázce.

Focus

Řešení pro organizace

Řiďte L & D jako ziskové středisko – integrujte studium, testování, zpětnou vazbu a Corporate compliance do jedné snadno ovladatelné online platformy, která funguje na základě modelu Pay-for-Use.

Vše co potřebujete pro organizaci Vašeho vzdělání

 • Identifikace mezer ve znalostech

  Co jedna otázka, to test, kdykoliv dle vašich potřeb

  Než přikročíme k vlastnímu studiu, náš první krok směřuje k identifikaci neznámých informací. Tím můžeme náš omezený čas věnovat pouze cílenému studiu.

  Tento proces začíná jedinou otázkou, která je náhodně vybrána z našeho Globálního (všeobecného) testu. Na základě poslední zodpovězené otázky jsou nabízeny otázky nové.

  Po zodpovězení každé otázky se vám ihned zobrazí výsledek a vysvětlení, v případě existence zvukové nahrávky i tento záznam, čímž lze studium zaměřit na oblasti, které skutečně neznáte a urychlit své studium.

 • Studium a Procvičování

  Tématicky stejné kurzy pro každého, avšak individualizované

  Po zodpovězení každé otázky se aktualizuje studijní profil se silnými a slabými stránkami. Naleznete jej u každého kurzu v nabídce nalevo. Čím více otázek odpovíte, tím přesnější bude Váš studijní profil.

  Díky tomu si můžete zvolit téma, na něž chcete zaměřit své studium. Jednoduše kliknete na tlačítko Studium nebo Cvičení. Jednotlivé testy v této části jsou tematicky zaměřeny a obsahují pět otázek.

 • Integrace celého vašeho vzdělávání

  DuoTrainin je cenný nástroj, který spravuje a řídí veškeré vaše školení v jedné platformě, obsahuje testování, zpětnou vazbu a Corporate compliance.

  DuoTrainin platformu lze použít jako dodavatele školení nebo jako samostatný LMS systém.

 • Účinně efektivní

  Koordinátoři kurzů mají vše pod kontrolou, jakmile je zaměstnanec v systému, DuoTrainin se postará o zbytek.

  Studium, testování, podpora workshopu, zpětná vazba a Corporate compliance vše na jednom místě.

  Nástěnka koordinátora

  Koordinátor školení je schopen snadno monitorovat, kdo ze zaměstnanců povinný test (ne)dokončil.

  Nástěnka zaměstnance

  Zaměstnanec je automaticky informován o novém testu a má možnost si prohlédnout přehled svých testů.

Prvky & Výhody

Studejte rychleji

Stejný kurz, který je však pro každého odlišný svým individualizovaným obsahem

Zapomínejte pomaleji

Využijte svůj čas moudře během jednoho týdne zapomeneme 90% nově nabytých informací

Spravujte lépe

Veškeré studium, testy, zpětná vazba i Corporate compliance na jednom místě

Celoživotní učení

Překleňte propast mezi jednotlivými životními etapami; učení je cesta, která nikdy nekončí

Pro každého

Snadný přístup přeměňte své chytré zařízení na mocný studijní nástroj

L&D jako ziskové středisko

Změřte a upravte. Žádné předchozí investice. Na základě modelu Pay-for-Use